korisnički portal
Autodeskovog softvera

MFS digital

MFS je konzultantska tvrtka s podružnicama u Pragu, Londonu, Dublinu i Parizu. Investitorima, arhitektima i izvođačima nudi kompletan niz usluga za fasadno savjetovanje, projektiranje i BIM, za sve faze projekta od idejnog koncepta preko izgradnje do upravljanja zgradom.

MFS digital