korisnički portal
Autodeskovog softvera

AUTODESK AutoCAD 2024

AutoCAD

Najpoznatiji Autodeskov program svakako je AutoCAD koji već više od 40 godina gradi međusobno povjerenje svojih korisnika. Svake godine s novom verzijom dolaze nova poboljšanja već postojećih funkcija kao i nove naredbe izrađene na temelju strojnog učenja koje omogućuju korisnicima da ubrzaju i automatiziraju određene zadatke, poboljšavajući rad sa svojim kolegama i drugim profesijama.

AUTODESK AutoCAD 2024

Novo U AutoCAD-u 2024

Activity insights

Budite informirani o svim promjenama na projektu, kako bi svi sudionici projekta imali priliku vidjeti sve promjene na dwg datotekama bez potrebe povezivanja na lokalnu mrežu, lokalne i cloud servise.

Smart Block: Replacment

Ova naredba vam pomaže da brzo pronađete blokove koji su vam potrebni, mijenjajući jedan ili više blokova prema prijedlozima strojnog učenja, npr. nedavno korišteni blokovi i ručna promjena odabranih blokova.

Smart Block: Placement

Ova vam naredba omogućuje automatsko postavljanje blokova u vaš crtež na temelju mjesta na kojem su do sada postavljeni, smanjujući broj klikova i štedeći vrijeme u procesu.

Connected paper updates

Ubrzajte označavanje i komentiranje na crtežima radeći na različitim platformama, koje vam omogućavaju proširene mogućnosti strojnog učenja. Dijelite i označavajte crteže sigurno kroz desktop, web i mobilne uređaje.

Streamlined collaboration

Kao korisnik AutoCAD-a, možete mijenjati crteže bilo kada i bilo gdje:

  • Pregledajte, uredite, dodajte komentare i podijelite crteže sa suradnicima
  • Poboljšajte i napravite promjene na terenu, omogućujući povratne informacije i suradnju u stvarnom vremenu
  • Možete vrlo jednostavno dodavati blokove, raditi sa slojevima i uzimati bilo koje dimenzije na crtežu
  • Pristup najnovijim verzijama datoteka u AutoCAD-u i pohrani u oblaku

 

Unaprijeđene funkcije

Trace

Dodajte bilješke o promjenama bez mijenjanja postojećeg crteža i na verziji za stolno računalo i na webu ili mobilnoj aplikaciji.

Sheet set manager

Sheet set manager vam omogućuje da otvorite setove crteža mnogo brže nego prije. Korištenjem Autodeskove platforme u oblaku, slanje i otvaranje setova crteža od vaših suradnika puno je brže i sigurnije.

Markup i markup assist

Umetnite povratne informacije i automatski mijenjajte svoj crtež dok surađujete sa svojim kolegama i nadređenima, tako da ćete izbjeći dodatne korake prilikom crtanja.

Floating windows

Organizirajte više prozora za crtanje kako vam odgovara bez otvaranja druge instance AutoCAD-a.

Count

Naredba count automatizira brojanje blokova i objekata u odabranom području ili u cijelom crtežu, pri čemu će vam izbornik pokazati sve identificirane greške na blokovima i objektima, te vas dovesti do svakog od prebrojanih elemenata.

Specialized toolset

Puna verzija AutoCADa sadrži sedam specijaliziranih setova alata za različita područja kao što su: arhitektura, strojarstvo, elektro, MEP, Map 3D, Plant 3D, Raster Design.

  • Provedene su studije za ovih sedam različitih područja gdje je pokazano da se korisnička produktivnost povećava za 63% u prosjeku za zadatke izvršene pomoću jednog od ovih sedam specijaliziranih AutoCAD setova alata
  • Imate pristup biblioteci od preko 750.000 simbola, dijelova i komponenti detalja
  • Možete automatizirati generiranje crteža poda, presjeka, izgleda i više.

 

Isprobajte probnu inačicu i kontaktirajte svog Autodesk partnera za sve dodatne informacije