korisnički portal
Autodeskovog softvera

Posebna ponuda

Ponuda vrijedi od 28.6.2022. do 22.7.2022.

 

20% popusta - Fusion 360 jednogodišnje i trogodišnje licence

30% popusta - Fusion ekstenzije jednogodišnje licence

Kod svih ovlaštenih Autodeskovih partnera.

 

Autodesk stvara softver za ljude koji stvaraju svijet!